Cestovný poriadok

Parkovisko Mičinská – 08:30
Národná /autobusová zastávka/ – 08:40
Strieborné námestie – 08:45
Dolný Harmanec – 08:55
Harmanec jaskyňa /parkovisko/ – 09:00

späť

Kráľova studňa – 15:55

zutobus logo

Autobusová, mikrobusová a osobná doprava Banská Bystrica